Οργάνωση, Συντονισμός & συμμετοχή στις ομάδες Α, Β

Ομάδα Α: Χαρτογράφηση Αστικών Τόπων Σταθμών της Ελληνικής Επανάστασης

Ομάδα Β: Εικαστική Αναπαράσταση των Αστικών-Τόπων Σταθμών της Ελληνικής Επανάστασης